Website Banner
 
Previous Tab
Next Tab
 

 
TTTTTTT
   โรงเรียนสอนขับรถมีสนามขนาดใหญ่ ที่พุทธมณฑลสาย3 เนื้อที่ 11 ไร่  ที่ใช้ในการเรียนขับรถและสอบใบขับขี่ ที่ได้มาตรฐานจาก กรมการขนส่งทางบก
------------------------------- 
    ครูทุกคนผ่านการสอบจากกรมการขนส่งทางบก ที่ได้รับอนุญาต ให้ทำการสอนขับรถ และ สอบใบขับขี่ให้กับนักเรียนได้ 
-------------------------------
 การเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถ สิ่งที่ได้คือการเรียนที่เป็นมาตรฐานเดียนกันทั่วประเทศ เพื่อทำให้ผู้ขับขี่ มีจิตรสำนึก มารยาทในการขับรถ กฏเกณบนท้องถนน 

 
Previous Tab
Next Tab
 

 
TTTTTTT
    นี่คือสนามของโรงเรียนสอนขับรถ เราจะมีการสอบปฎิบัติทุกวัน เวลา 12.00-13.00 น. และ 17.00-18.00 น.
 
Previous Tab
Next Tab
 

 
TTTTTTT
บรรยากาศการอบรม และ ผึกทำขอสอบ
 
Previous Tab
Next Tab
 

อบรมที่โรงเรียน

อบรมที่โรงเรียน

 
TTTTTTT
              เครื่องทดสอบข้อเขียน (หลังจากติวกันแล้วก็ต้องมานั่งเครื่องนี้ 5555)
 
Previous Tab
Next Tab
 

 
TTTTTTT
เรียนจบหลักสูตร ก็รับใบรับรองจาก โรงเรียน และนำไปยื่นเพื่อขอรับใบขับขี่ที่ขนส่งได้เลย (หลังจากแอบหลับในห้องอบรมก็ถึงเวลานี้ ยิ้มหน้าบานกันทุกคน 555)
 
Previous Tab
Next Tab
 

 
TTTTTTT
Current Pageid = 19