Website Banner
                                                                          
                                                            
  ระเบียบการสมัครเรียน
               1.กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ชำละเงิน
               2.ใบรับรองแพทย์, บัตรประชาชน
               3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
 
        หลักสูตร
       
15 ชม.  พร้อมสอบใบขับขี่สอบที่โรงเรียน
     - ชั่วโมงที่ 1,2 สอบสายตา และปรับพื้นฐานพวงมาลัย
     -
ชั่วโมงที่ 3,4 ฝึกการใช้พวงมาลัย ในสนามทดสอบ
     - ชั่วโมงที่ 5,6 ฝึกการขับบนถนนจริง และ ทักษาการขับบนท้องถนน
     - ชั่วโมงที่ 7,8 ฝึกการเลียว แบบต่างๆ แนวทางการกะระยะ และทักษะการขับรถบนท้องถนน
      - ชั่วโมงที่ 9,10 ฝึกการถอยหลัง รูปแบบการ จอดรถ 
      - ทดสอนการขับขี่
      - ชั่วโมงที่ 11-15  อบรม, สอบข้อเขียน 
                 สำหรับคนที่มีใบขับขี่แล้ว ทางร้านยังมีคอร์ส 
         เรียน 6 ชม.และ 10 ชม. เน้นการขับบนถนนจริง


                                         ตารางเรียน
 
สมัครเรียนรอบ (วันจัน-พฤ)       
สมัครเรียนรอบ (วันเสาร์-อาทิตย์)       
 รอบเช้า
 รอบเช้า
 06:00 - 08:00 น.
 06:00 - 08:00 น.
 08:00 - 10:00 น.
 08:00 - 10:00 น.
 10:00 - 12:00 น.
 10:00 - 12:00 น.
 รอบบ่าย
 รอบบ่าย
 13:00 - 15:00 น.
 13:00 - 15:00 น.
 15:00 - 17:00 น.
 15:00 - 17:00 น.
 17:00 - 19:00 น.
 17:00 - 19:00 น.
                                    
Current Pageid = 6